Esikunta

Kyösti Väkeväinen

Toimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

HAUSin yleisjohto
•    liiketoimintajohtaminen
•    virkamieskoulutus ja hallinnon kehittäminen
•    sidosryhmäyhteistyö

Miia Geleit

Asiakaspalvelukoordinaattori

Puh. 040 0239 930
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    HAUSin koulutus- ja kehittämispalveluihin liittyvät palvelukoordinaattorin tehtävät
•    asiakaspalvelu- ja vastaanottotehtävät
•    opetusteknologian käyttö ja tukipalvelut

Ulla Ritola

Johdon avustaja

Puh. 040 505 9556
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johdon avustavat tehtävät
•    taloushallinnon avustavat tehtävät

Karl Widén

Talousjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Johdon sisäinen kuukausiraportointi
•    Budjetointi ja ennusteet
•    Kirjanpidon oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistus
•    Sisäiset kontrollit
•    Ad hoc -analyysit

HAUS Finland

Mikko Salminen

Varatoimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    varatoimitusjohtaja
•    HAUSin kotimaan koulutustoiminta
•    asiakas- ja kehittämistyö

Tiina Kukkonen-Suvivuo

Johtaja

Puh. 050 596 4391
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    HR-valmennuksen kehittäminen ja toteuttaminen
•    turvallisuuskoulutuksen yhteistyö
•    johtoryhmän jäsen

Sari Ala-Honkola

Koulutuspäällikkö

Puh. 040 689 2677
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Johtaminen ja esimiestyö

Leena Kononen

Kehittämispäällikkö

Puh. 040 3322 277
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • tietojohtaminen
 • Tietokiri 

Timo Kuntsi

Koulutuspäällikkö

Puh. 044 977 8385
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamisvalmennus

Marja Laine-Asikainen

Koulutuspäällikkö, rehtori HAUS College

Puh. 040 571 2445
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    sihteeri- ja assistenttikoulutus
•    asiakaspalvelukoulutus
•    kirjaaminen ja asiakirjahallinto
•    virasto- ja vahtimestarikoulutus
•    turvallisuuskoulutus
•    valtionhallinnon perustuntemukseen liittyvät koulutukset
•    viestintäkoulutus
•    tutkinto- ja pidempikestoisen koulutuksen kehittäminen
•    HAUS College (ammattitutkinnot)
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, 360
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)
 

Anja Mäkinen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0400 515 993
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Valtioneuvoston perehdytyskoulutus (VN-passi)
•    valtioneuvoston esittelijöiden koulutus
•    hallintojuridiikan koulutus
•    säädösvalmistelukoulutus
•    EU-valmennus
•    aikuiskasvatus / työ- ja organisaatiopsykologia (KM)
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI
 

Carl-Johan Nordberg

Koulutuspäällikkö

Puh. 050 525 3576
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    hankintatoimen koulutus
•    hankintastrategiat ja hankintatoimen organisointi
•    hankintaprosessi ja menettelytapasäännökset
•    VALTIO-VIRE
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI
•    coaching
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO)
 

Tuija Salmikannas

Palvelupäällikkö

Puh. 040 588 2355
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    HAUS-palvelut
•    HR-asiat

Ari Sihvola

Kehitysjohtaja

Puh. 040 841 8284
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtaminen, johtajuus, esimiestaidot, coaching
•    Tulevaisuuden johtajat -ohjelma
•    strategiat ja skenaariot
•    henkilöarviointimenetelmät: MBTI, Hogan, WOPI, 360
•    politiikka-analyysi ja politiikkatoimien kehittäminen, VALTIO-JOVA
•    henkilöstön kehittäminen
•    johtamisen erikoisammattitutkinto
•    EU-neuvottelutaito
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)
 

Jussi Sihvonen

Koulutuspäällikkö

Puh. 040 507 1450
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    taloushallinnon koulutus
•    Julkistalouden controller -tutkinto

Hanna Siira

Koulutuspäällikkö

Puh. 0400 240 969
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Kieku-hanke
•    henkilöstöhallinnon koulutus
•    taloushallinnon koulutus

 

 

 

Aila Särmälä

Kehityspäällikkö, CAF NC

Puh. 040 189 1896
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • Common Assessment Framework (CAF) ja laatujohtaminen

Riitta Tihinen

Koulutuspäällikkö

Puh. 040 412 3334
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtaminen, esimiestyö
•    VALTIO-JOKO
•    valmentava johtaminen /coaching
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, tunnetaidot (EQi), 360
•    itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
•    henkilöstöjohtaminen ja –strategiat
•    osaamisen johtaminen ja kehittäminen
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO)
•    näyttötutkintomestari (NTM)

Tero Vuorinen

Ohjelmajohtaja

Puh. 040 536 7179
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • Uudistuja-johtamiskoulutus

Eija Aures

Koulutussuunnittelija

Puh. 040 505 2973
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    henkilöstöhallintokoulutus
•    sihteeri- ja assistenttikoulutus
 

Lotta Fors

Koulutussuunnittelija

•    äitiysvapaalla

Tarja Hedenstam

Koulutussuunnittelija

Puh. 040 865 4644
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • hankintatoimen koulutukset
 • ICT-koulutukset
 • sihteeri- ja assistenttikoulutukset
 • viestintä-, tiedonhallinta- ja asiakaspalvelukoulutukset

Iina Hämäläinen

Koulutussuunnittelija

Puh. 040 519 0400
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • hankintatoimen koulutus

Matleena Nurmiainen

Koulutussuunnittelija, tietosuojavastaava

Puh. 040 551 7445
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamis- ja esimieskoulutus
•    viestintäkoulutus
•    ammatillinen opettaja (AO)
•    tietosuojavastaava
 

Tiina Pitkäaho

Koulutussuunnittelija

Puh. 040 513 0454
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamis- ja esimiesvalmennus

Katja Valtonen

Koulutussuunnittelija

Puh. 040 162 1997
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    taloushallinnon koulutus
•    kansainväliset hankkeet
 

Satu Vuorinen

Koulutussuunnittelija

Puh. 040 548 0439
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    EU-valmennus
•    kirjaaminen ja asiakirjahallinto
•    virasto- ja vahtimestarikoulutus
•    turvallisuuskoulutus
•    HAUS College (ammattitutkinnot)
•    näyttötutkintomestari (NTM)
 

Janina Himberg

Viestintäpäällikkö

Puh. 040 509 5636
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • ulkoinen viestintä
 • esikunta- ja kehittämistehtävät
 • eOppiva
 • kansainväliset vierailut

 

eOppiva

Petteri Kallio

Kehittämispäällikkö


etunimi.sukunimi@haus.fi

•    e-HAUS-projekti

Tuuli Kurkipää

Oppimisympäristöasiantuntija

Puh. 040 025 0675
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Moodle
•    Digipedagogiikka

Janne Marjanen

Tuotantopäällikkö

Puh. 050 378 9711
etunimi.sukunimi@haus.fi

Saara Saarinen

Verkkopedagogi, palvelumuotoilija

Puh. 040 684 9590
etunimi.sukunimi@haus.fi

Muutosjohdon akatemia

Katja Kolehmainen

Projektijohtaja

etunimi.sukunimi@vm.fi

http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

Emmi Heikkinen

Koulutussuunnittelija

etunimi.sukunimi@vm.fi

Heta Hytönen

Projektikoordinaattori

Puh. 029 553 0687
etunimi.sukunimi@vm.fi

alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

Muutosjohdon akatemia on rakennettu tukemaan muutosjohtajia ja heidän joukkojaan sekä maakuntien uusia johtajia tärkeässä tehtävässä Suomen suurimmassa muutoksessa.

Lisätietoja: http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

 

Eevi Sarttila

Koulutussuunnittelija

etunimi.sukunimi@vm.fi

HAUS International

Heidi Lempinen

Johtaja

Puh. 040 565 5351
etunimi.sukunimi@haus.fi

 • HAUS Internationalin johtaja
 • HAUSin kansainväliset asiat

Raili Aarrekorpi

Projektikoordinaattori

Puh. 040 553 3686
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet

Tarja Jokinen

Projektikoordinaattori

Puh. 040 568 3023
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet

Nina Niva

Johtava konsultti

Puh. 0400 455 775
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet
•    osaamisen kehittäminen
•    johtava konsultti