Johtamisen kehittämisen, henkilökohtaisen kasvun ja tiimityöskentelyn kehittämisen tukena HAUS käyttää useita eri arviointimenetelmiä. Menetelmän valinta perustuu aina huolelliseen harkintaan asiakkaan kanssa siitä millaisia tuloksia kehittämistoimilla tavoitellaan, millaista vaikuttavuutta toivotaan.

Kaikki HAUSin käyttämät arviointimenetelmät ovat tieteellisesti testattuja ja yleisesti kansainvälisestikin käytettyjä. Menetelmien käyttö perustuu tekijänoikeuksien haltijoiden myöntämiin lisensseihin. HAUSin valmentajat ovat menetelmien käyttöön sertifioituja.

Lue lisää HAUSissa tällä hetkellä käytössä olevista arviointimenetelmistä:

Hogan

MBTI I


MBTI II

WOPI ja WOPI 360

EQ-i tunnetaitojen arviointi


Peili

360-arviointi

Aiheeseen liittyvää

Ari Sihvola: Virkaura, työura, oma ura - näkökulmia kehittämiseen, kehittymiseen ja etenemiseen (2.3.2016)