HAUS on valtionyhtiö, jonka Suomen valtio omistaa 100 %. Omistajaohjausta käyttää valtiovarainministeriö.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n hallitus


Hallituksen puheenjohtaja
budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Jäsenet
ylijohtaja Ilona Lundström, TEM (hallituksen varapuheenjohtaja)
tietovarannoista vastaava johtaja Pauli Forma, Työterveyslaitos
johtaja Paula Laine, Sitra
kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin yliopisto


Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen.

HAUSin vuosi 2017 ja tilinpäätöstiedot
HAUSin vuosi 2016 ja tilinpäätöstiedot