HAUS kehittämiskeskus Oy on valtion virkamiesten kouluttaja ja kehittäjä. Lisäksi HAUS osallistuu monin tavoin valtionhallinnon organisaatioiden kehittämistyöhön.

HAUS on valtionyhtiö, jonka Suomen valtio omistaa kokonaan. Omistajaohjausta käyttää valtiovarainministeriö.

HAUS on valtionhallinnon sisäinen sidosryhmäyksikkö, ns. in-house-toimija, joten valtionhallinnon organisaatiot pystyvät käyttämään HAUSia joustavasti henkilöstönsä ja organisaatioiden kehittämisessä.

Virastosta yritykseksi

HAUS ja sen edeltäjät ovat yli neljäkymmenvuotisen historiansa ajan käyneet läpi monia kehitysvaiheita. Valtion budjettirahoitteisesta virastosta valtion osakeyhtiöksi ja lopulta valtionhallinnon in-house-toimijaksi. Kehityksen merkkipaaluina ovat olleet:

  • Valtion koulutuskeskus (VKK) perustetaan vuonna 1971
  • Valtionhallinnon kehittämiskeskus muodostetaan Valtion koulutuskeskuksesta ja osasta valtiovarainministeriön järjestely- ja palkkaosastoa sekä suunnittelusihteeristöä vuonna 1987
  • Valtionhallinnon kehittämiskeskus muuttuu Hallinnon kehittämiskeskus -nimiseksi liikelaitokseksi vuonna 1995
  • HAUS kehittämiskeskus Oy perustetaan vuonna 2002
  • HAUSista muodostetaan valtion sidosryhmäyksikkö 1.1.2010

HAUSin in-house-asiakkaat on lueteltu laissa HAUS kehittämiskeskus Oy –nimisestä osakeyhtiöstä.

HAUSin palvelutarjontaan kuuluu monimuotoinen avoin koulutus, tilauskoulutus sekä muut virastokohtaiset hankkeet.

Lisäksi HAUS toimii aktiivisesti kansainvälisissä koulutuksen ja hallinnon kehittämishankkeissa, muun muassa Euroopan unionin Twinningin kautta. HAUS College järjestää ammatti- ja erikoisammattitutkintoja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana oppisopimuskoulutuksena.

 

Klikkaamalla kuvaa ohjaudut uudelle sivulle, jossa strategiakuva näkyy isompana.