Laki HAUS kehittämiskeskus Oy nimisestä osakeyhtiöstä (944/2009) säätelee HAUSin roolia valtionhallinnon sidosryhmäyksikkönä, ns. in-house-toimijana.

Lailla säädetään HAUSin asemasta, tehtävistä sekä asiakkaista.