Ammattitutkinnot

HAUSissa voit suorittaa seuraavia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja:

  • Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  • Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
  • Virastomestarin ammattitutkinto

Tutkintokoulutusta järjestetään oppisopimuskoulutuksena, koulutus on maksutonta lukuun ottamatta lähipäivien majoitus- ja ruokailukustannuksia. Oman osaamisen riittäessä tutkinnon voi suorittaa tekemällä siihen vaadittavat näytöt omalla työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen

Ammattitutkinnossa ei ole merkitystä, miten vaadittava osaaminen on hankittu.  Tutkintoon vaadittavaa osaamista voi kerryttää työkokemuksen, opintojen tai vaikkapa harrastusten kautta. Tutkintoon vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä. Tarvittaessa tutkintokoulutuksessa hankitaan lisää vaadittavaa osaamista, jotta näytöt voidaan tehdä tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkinnon suorittaminen alkaakin siitä, kun jokaisen osaaminen selvitetään henkilökohtaisesti. Näyttöjen tekeminen edellyttää työpaikkaa, jossa on mahdollisuus tehdä tutkinnon perusteiden edellyttämiä työtehtäviä.

Tutkintokoulutusta ja näyttöjä saa järjestää oppilaitos, jolla on opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksenjärjestämislupa kyseisiin tutkintoihin. Kun näytöt on hyväksyttävästi tehty kaikista tutkintoon sisältyvistä tutkinnonosita, oppilaitos myöntää opiskelijalle virallisen tutkintotodistuksen.

Lisätietoja: HAUS Collegen rehtori, koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 040 571 2445

 

Lue lisää: Ammattitutkintojen rakennetta on uudistettu - vuoden 2019 alusta muutoksia myös HAUSissa (linkki avautuu uuteen ikkunaan)