Projektit ja prosessit

Voimavarojen rajallisuus edellyttää hallinnolta edelleen parempaa muutosten toimeenpanokykyä. Tarvitaan lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Palveluja tulee pystyä tuottamaan vähemmällä byrokratialla. Isot muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa kehittämisprojektit ovat mitä käyttökelpoisin työväline. Sen sijaan toiminnan laadun ja tehokkuuden jatkuvassa parantamisessa ovat työ- ja palveluprosessien kehittäminen keskeisellä sijalla.  

Organisaatiokohtaisissa valmennuksissa keskeistä on asiakasorganisaation prosessien ja projektien hallinnan kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämistoimenpiteiden määritteleminen. Projektityöskentelyn valmennusta voidaan kohdentaa johdolle ja esimiehille, projektipäälliköille sekä projekti- ja ohjausryhmän jäsenille. Organisaatiokohtainen valmennus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lisätietoja kehitysjohtaja Ari Sihvola, puh. 040 841 8284

Projekteihin ja prosesseihin liittyvä valmennustarjonta koulutushaussa.

Projektit ja prosessit koulutushaussa