Johtaminen ja esimiestyö

Toteutamme valmennusta erilaisissa johtamistehtävissä ja uran eri vaiheissa oleville johtajille ja esimiehille. Tuemme organisaatioita, niiden johtoa ja henkilöstöä jatkuvassa kehittymisessä sekä erilaisissa muutostilanteissa. Toimintamme perustuu valtionhallinnon toimintaympäristön ja asiakkaidemme tuntemukseen sekä kuuntelemiseen.

HAUSin in-house-asema mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja pitkäjänteisen kehittämisyhteistyön. Tämä mahdollistaa myös joustavan läsnäolon asiakkaidemme muutostilanteissa jo varhaisessa vaiheessa. Tarjoamme valmennusohjelmien lisäksi myös coachingia, fasilitointipalveluja sekä konsultointia.

Valmennusten sisältöjä:

  • valtion ohjausjärjestelmä ja strategiat
  • projektien ja prosessien kehittäminen mukaan lukien Lean ja ketterät menetelmät
  • tulosten aikaansaaminen
  • ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen
  • muutoksen johtaminen

 

Johtamisen ja esimiestyön valmennukset