Henkilöstöhallinto

Palvelussuhteen oikeusperusta, sopimusjärjestelmät sekä palvelussuhteen ehdot ovat vahva kivijalka, johon HAUSin avoimet koulutukset perinteisesti pohjautuvat. Asiantuntevat kouluttajat tulevat pääosin näiden teemojen osalta valtiovarainministeriöstä. 

Valtionhallinnon HR-toimintojen roolimuutokset näkyvät kuitenkin yhä vahvemmin HAUSin avointen koulutusten sisällöissä. Niissä korostuvat jatkossa  johdon ja ydintoiminnan strateginen tukeminen päivittäisten palvelussuhdeasioiden siirtyessä enenevässä määrin Palkeisiin.

Vuoden 2018 koulutustarjonnassa onkin tarjolla uusia koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat roolimuutoksen omaksumista virastoissa. HAUSin avoin koulutustarjonta vastaa myös ajankohtaisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat oleellisesti valtionhallinnon HR-tehtävien hoitamiseen, esimerkiksi nimittämispäätösten valitusoikeuteen ja EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen liittyen.

Koulutussisältöjen digitalisointi yhteistyössä HAUSin eOppiva-tiimin kanssa tulee näkymään vaiheittain myös henkilöstöhallinnon koulutuksissa.

Perinteiset teemapäivät pureutuvat tänäkin vuonna monipuolisesti ajankohtaisiin aiheisiin ja tarjoavat osallistujille hienoja verkostoitumismahdollisuuksia kollegojen kanssa.

Toteutamme avoimia koulutuksiamme myös tilauskoulutuksina. Organisaatiokohtaisia valmennuksia voidaan suunnitella myös täysin alusta asti räätälöiden eri HR-teemojen ympärille.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Hanna Siira, puh. 040 024 0969

Henkilöstöhallinnon koulutukset