08

Sonya Walkila (OM): Miten virkamies voi selvitä EU:n perus- ja ihmisoikeuksien viidakossa?

posted on

Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on entisestään korostunut viime vuosina

Perusoikeuksien kunnioittaminen on Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita, joihin Suomi on sitoutunut myös Euroopan unionin jäsenenä sekä osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on viime vuosina vain korostunut sekä kansallisen että ylikansallisen tason lainkäytössä ja -valmistelussa. Tästä syystä virkamiehet joutuvat arvioimaan perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä yhä useammin osana käytännön työtään.

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö keskeinen seurantakohde

Kansallisten perusoikeussäännösten huomioon ottaminen edellyttää sen perusperiaatteiden hallinnan lisäksi erityisesti perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön seuraamista. Viime aikoina perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa useissa asioissa muun muassa yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevien oikeuksien osalta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolena Suomen tulee lisäksi ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka linjaa ihmisoikeuksiin liittyvää tulkintaa aivan konkreettisissakin asioissa.

Perus- ja ihmisoikeusinstrumenttien käytännön yhteensovittaminen keskeistä juuri nyt

Euroopan unionilla on lisäksi oma perusoikeuskirjansa, joka on oikeudellisesti sitova kaikissa EU-oikeuden soveltamisalalla olevissa asioissa. Perusoikeuskirjan oikeudellistumisen jälkeen EU:n tuomioistuin on ryhtynyt arvioimaan perusoikeuksien mukaisuutta entistäkin aktiivisemmin ja tiukemmalla seulalla. Tästä huolimatta jotkin sellaisetkin toimet tai lainsäädännön vaikutukset, jotka rajoittavat EU:n perusoikeuksia, voivat olla hyväksyttäviä tiettyjen perusoikeuskirjassa mainittujen edellytysten perusteella.

Tämän hetken kuumimmat perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset koskevat siten usein näiden eri perus- ja ihmisoikeusinstrumenttien käytännön yhteensovittamista.

Sonya Walkila
OTT, lainsäädäntöneuvos

 

Aiheeseen liittyvää koulutusta

Milloin sovelletaan mitäkin normistoa?
Missä asioissa EU:n perusoikeuskirja sitoo oikeudellisesti kansallisia viranomaisia?
Miten EU:n perusoikeudet ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteet sovitetaan yhteen?
Entä jos kansalliset perusoikeutemme tarjoavatkin korkeampaa suojaa?
Miten virkamies voi selvitä perus- ja ihmisoikeuksien viidakossa?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Perus- ja ihmisoikeudet EU:ssa -koulutus 12.11.2018.

Koulutuksen tavoitteena on vastata julkishallinnossa työskentelevien koulutustarpeeseen perus- ja ihmisoikeuksista ja niihin liittyvistä valvontamekanismeista.

Koulutus soveltuu kaikille julkishallinnossa työskenteleville perustietopakettina perus- ja ihmisoikeuksista EU:ssa ja niiden tulkintakäytännöistä Suomessa. Koulutus on myös erinomainen tietopaketti lainvalmistelijoille siitä, kuinka perusoikeussäännökset tulisi huomioida lainvalmistelussa

Koulutuksessa asiantuntijoina toimivat Sonya Walkilan (OM) lisäksi valiokuntaneuvos Liisa Vanhala (eduskunta) sekä hallinto-oikeustuomari Monica Gullans (Helsingin hallinto-oikeus).

Ilmoittaudu 1.11. mennessä verkkosivuillamme.

 

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (668) | Return

Post a Comment