23

HAUS International: Uusia ja päättyneitä kansainvälisiä hankkeita

posted on

HAUSin kansainvälisten hankkeiden kenttä on vuoden aikana ulottunut Balkanilta Baltiaan, EU:n itäisen kumppanuuden maista Turkkiin ja Jordaniaan sekä kauemmaksi Sambiaan ja Tansaniaan. Vieraita HAUSissa on käynyt näiden maiden lisäksi myös muualta ja yhteistyösopimuksia on allekirjoitettu ja valmisteltu uusien kansainvälisten kumppanien kanssa.

Kehityspolitiikkaa Sambiassa ja Tansaniassa

Elokuun lopulla päättyi runsaat 2,5 vuotta kestänyt UM:n rahoittama hankkeemme Sambian julkisten hankintojen virastossa. Kesäkuussa järjestetyssä loppukonferenssissa niin kuin elokuisissa päätöskokouksissamme hanke saa paljon kiitosta. Hanke toi sambialaiset kollegat, viraston johdon ja kehittäjät, lähelle suomalaisia kollegojaan. Uskon, että normaalit yhteydet niin organisaatioiden kuin henkilöidenkin välillä jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Zambia
Suurlähettiläs Timo OlkkonenDirector General ZPPA, Chairman  Mr. Danies Chisenda
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku,  koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordberg

 

Tansanian Uongozi Instituutin johtokunta kokoontui kesäkuussa Suomessa ja vieraili luonnollisesti myös HAUSissa. HAUS on ollut Instituutin toiminnassa eri tavoin mukana lähes sen käynnistymisestä eli vuodesta 2010 alkaen. Tämä vuonna yhteistyömme sai jatkoa uuden UM-kumppanuushankkeen myötä, jonka kautta instituuttia ja sen toimintaa edelleen kehitetään ja tuetaan matkalla Afrikan johtavaksi kestävään kehitykseen pohjautuvaksi johtajuusinstituutiksi.

DfjreX1WsAAil4W


Twinning-rintamalla tapahtuu, mm. uusi hanke Montenegroon 

HAUSin Kroatian virkamiesetiikan (CRO Integrity) Twinning-hanke päättyi keväällä. Tässä hankkeessa päähyödynsaajana oli hallintoministeriö. Aiemmin HAUS on toteuttanut Twinning Light -hankkeen myös Kroatian virkamieskoulussa, joka myös oli mukana nyt päättyneessä hankkeessa toteuttamassa teemaan liittyvää koulutusta ja kouluttamalla paikallisia kouluttajia.

Kroatian hankkeiden kautta on luotu läheisiä yhteyksiä, joita yhdessä päätettiin jatkaa myös muissa maissa toteutettavissa Twinning-hankkeissa. Tämä yhteistyö jatkuukin välittömästi suomalais-kroatialaisen konsortion voitettua HRM-alueen kehittämiseen liittyvän Twinning-hankkeen Montenegrossa. Kyseessä on kautta aikojen ensimmäinen Montenegron Twinning-hanke, jossa Suomi on päätoteuttaja. Hanke käynnistyy nyt alkusyksyllä.

Loppukeväällä käynnistyi myös laaja Twinning-hanke Turkin sisäministeriössä (Independent Police Complaints Commission & complaints system for the Turkish National Police, Cendarmerie and Coast Guard). Hankkeen kesto on 2 vuotta ja siinä on mukana suuri määrä suomalaisia ja mm. Romanian poliisin asiantuntijoita.

Vuoden aikana HAUS/Suomi on ikävä kyllä myös hävinnyt Twinning-kilpailuja. Hävitty ollaan yleensä aivan huippupisteillä, mikä sinänsä ei toiseksi tullutta juurikaan lohduta. Kilpailu Twinningeissä on kovaa ja, haluamatta olla huono häviäjä, rohkenen väittää monissa hankkeissa uusilla jäsenmailla olevan historia- ja kielietuutta, joka ns. vanhan Euroopan hallinnot eivät saata tarjota.

Jäsenmaiden välistä yhteistyötä

EU:n jäsenmaiden välisen kehittämisinstrumentin käyttö (Structural Reform Support Service SRSS) tullee merkittävästi kasvamaan myös osana HAUSin kansainvälistä hanketoimintaa.

Mahdollisuutta on jo aiemmin hyödynnetty HAUSin toteuttamassa Kreikan antikorruption koulutushankkeessa. Juhannusaattona käynnistyi uusi SRSS-hanke Latviassa, jossa HAUS toimii Latvian sisäministeriön hallinnonalalla. Hankkeen pääsisältönä on Latvian poliisin, palo- ja pelastustoimen sekä maahanmuuttoviraston kehittäminen.

Suomalaista asiantuntemusta hankkeessa on erityisesti poliisista, SM:stä ja Migristä, myös virolaisia asiantuntijoita on mukana.

 

Lisätietoja: Anneli Temmes

| Categories: HAUS, Asiantuntija | Tags: | View Count: (614) | Return

Post a Comment